Danh mục sản phẩm SMLIFE | Ghế quầy Bar

Banner | Biểu phí vận chuyển SMOIFE
Banner | Hỗ trợ lắp đặt tận nơi SMLIFE
Banner | Chấp nhận thanh toán linh hoạt SMLIFE

GHẾ QUẦY BAR

Ghế bar

Ghế Tolix H

680,000 VNĐ - 920,000 VNĐ

730,000 VNĐ - 1,000,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar PUB

1,050,000 VNĐ - 1,480,000 VNĐ

950,000 VNĐ - 1,340,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar YVAN

890,000 VNĐ - 1,260,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar LUDO

890,000 VNĐ - 1,260,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar GRAHAM

940,000 VNĐ - 1,200,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar MATT

1,050,000 VNĐ - 1,400,000 VNĐ

990,000 VNĐ - 1,380,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar CORRA

1,180,000 VNĐ - 1,580,000 VNĐ

680,000 VNĐ - 900,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar BRUNI

860,000 VNĐ - 1,160,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar BOWIEN

1,200,000 VNĐ - 1,620,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar RON

990,000 VNĐ - 1,320,000 VNĐ

Ghế bar

Ghế bar DAN

820,000 VNĐ - 1,120,000 VNĐ