Danh mục sản phẩm SMLIFE | Kệ trang trí nhà bếp

Banner | Biểu phí vận chuyển SMOIFE
Banner | Hỗ trợ lắp đặt tận nơi SMLIFE
Banner | Chấp nhận thanh toán linh hoạt SMLIFE

KỆ TRANG TRÍ NHÀ BẾP

Kệ trang trí nhà bếp của SMLIFE có thiết kế đơn giản mà tinh tế để bạn có thể sử dụng tối đa khả năng chứa các vật dụng bếp của mình.

250,000 VNĐ - 300,000 VNĐ

480,000 VNĐ - 600,000 VNĐ

300,000 VNĐ - 360,000 VNĐ

570,000 VNĐ - 720,000 VNĐ

380,000 VNĐ - 450,000 VNĐ

720,000 VNĐ - 900,000 VNĐ

400,000 VNĐ - 480,000 VNĐ

200,000 VNĐ  240,000 VNĐ

380,000 VNĐ  480,000 VNĐ

720,000 VNĐ  960,000 VNĐ

Kệ nhà bếp

Kệ rượu vang

250,000 VNĐ - 300,000 VNĐ

Kệ nhà bếp

Kệ rượu vang (Set 2)

490,000 VNĐ - 600,000 VNĐ

Kệ nhà bếp

Kệ rượu vang (Set 4)

950,000 VNĐ - 1,200,000 VNĐ

565,000 VNĐ - 635,000 VNĐ

545,000 VNĐ - 605,000 VNĐ

744,000 VNĐ - 1,240,000 VNĐ

-35%

900,000 VNĐ - 1,395,000 VNĐ