Danh mục sản phẩm SMLIFE | Bàn ghế ăn

Banner | Biểu phí vận chuyển SMOIFE
Banner | Hỗ trợ lắp đặt tận nơi SMLIFE
Banner | Chấp nhận thanh toán linh hoạt SMLIFE

BÀN GHẾ PHÒNG ĂN

SMLIFE có nhiều loại bàn ăn phù hợp với không gian và số lượng thành viên trong gia đình bạn với bàn gỗ, bàn chân kim loại, bàn tre ép. Đồng thời chúng tôi có ghễ gỗ, ghế nệm, ghế chân kim loại giúp bạn chọn một bộ bàn ăn phù hợp nhất.

BÀN ĂN

1,750,000 VNĐ - 2,500,000 VNĐ

1,280,000 VNĐ - 1,500,000 VNĐ

1,639,000 VNĐ - 1,800,000 VNĐ

3,420,000 VNĐ  4,300,000 VNĐ

3,680,000 VNĐ  4,300,000 VNĐ

2,160,000 VNĐ - 2,700,000 VNĐ

1,920,000 VNĐ - 2,400,000 VNĐ

2,400,000 VNĐ - 3,000,000 VNĐ

3,390,000 VNĐ - 4,300,000 VNĐ

2,150,000 VNĐ - 2,300,000 VNĐ

3,183,000 VNĐ - 3,470,000 VNĐ

GHẾ ĂN

539,000 VNĐ - 650,000 VNĐ

-23%

539,000 VNĐ - 650,000 VNĐ

550,000 VNĐ - 650,000 VNĐ

Ghế ăn

Ghế Tolix A

680,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

Ghế ăn

Ghế Tolix S

550,000 VNĐ - 680,000 VNĐ

680,000 VNĐ - 780,000 VNĐ

880,000 VNĐ  1,240,000 VNĐ

880,000 VNĐ  1,240,000 VNĐ

880,000 VNĐ  1,240,000 VNĐ

1,400,000 VNĐ  1,800,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ  2,100,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ  2,100,000 VNĐ

980,000 VNĐ - 1,540,000 VNĐ

1,200,000 VNĐ - 1,680,000 VNĐ

1,600,000 VNĐ - 2,500,000 VNĐ

880,000 VNĐ - 1,400,000 VNĐ

920,000 VNĐ - 1,480,000 VNĐ

880,000 VNĐ - 1,380,000 VNĐ

420,000 VNĐ - 640,000 VNĐ

720,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

750,000 VNĐ - 1,040,000 VNĐ

720,000 VNĐ - 1,180,000 VNĐ

780,000 VNĐ - 1,240,000 VNĐ

720,000 VNĐ - 1,040,000 VNĐ

750,000 VNĐ - 1,060,000 VNĐ

680,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

820,000 VNĐ - 1,160,000 VNĐ

990,000 VNĐ - 1,400,000 VNĐ

680,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

680,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

680,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

660,000 VNĐ - 940,000 VNĐ

750,000 VNĐ - 1,060,000 VNĐ

630,000 VNĐ - 900,000 VNĐ

620,000 VNĐ - 860,000 VNĐ

700,000 VNĐ - 960,000 VNĐ

890,000 VNĐ - 1,260,000 VNĐ