Showing all 13 results

 

+
Hết hàng
1,395,000 900,000
+
Hết hàng
805,000
+
Hết hàng
600,000

Phụ kiện khung lưới

Thanh rack 60cm

200,000

Phụ kiện khung lưới

Móc treo rack (Set 3)

45,000

Phụ kiện khung lưới

Khay vuông rack 10

180,000 150,000

Phụ kiện khung lưới

Khay chữ nhật rack 20

240,000 200,000

Phụ kiện khung lưới

Khay chữ L rack 20

150,000 120,000

Phụ kiện khung lưới

Khay gấp rack 20

180,000 150,000

Phụ kiện khung lưới

Giá chậu hoa Slatwall

80,000

Phụ kiện Pegboard kim loại

Giỏ đựng 10cmx20cm

60,000

Phụ kiện khung lưới

Giỏ đựng 5cmx20cm

40,000

Phụ kiện khung lưới

Giỏ đựng 5cmx40cm

80,000